21 قوس 1390 - خارجی

دوويلپن يكي ديگر از رقباي ساركوزي درانتخابات 2012

دوويلپن يكي ديگر از رقباي ساركوزي درانتخابات 2012

نخست‌وزير سابق فرانسه اعلام كرد كه به عنوان يكي از رقباي نيكولا ساركوزي در انتخابات آتي فرانسه شركت مي‌كند.
دومينيك دوويلپن، نخست‌وزير سابق فرانسه اعلام كرد كه وي در انتخابات آتي رياست جمهوري فرانسه در سال 2012 شركت مي‌كند.

دوويلپن يكي از رقباي اصلي ساركوزي در انتخابات آتي اين كشور محسوب مي‌شود و پيشتر نيز در كنار ساركوزي براي تصاحب پست جانشيني ژاك شيراك، رييس‌جمهور سابق فرانسه در عرصه انتخاباتي اين كشور حضور يافت.

اين كانديداي مستقل انتخابات فرانسه اعلام كرد كه تلاش دارد با اين اقدام خود، ساركوزي را به چالش بكشاند.

دوويلپن 58 ساله در فاصله 2005 تا 2007 به عنوان نخست‌وزير فرانسه، در دوران ژاك شيراك فعاليت داشت.

انديشه دوويلپن به تفكرات سياسي طبقه مياني سياسي نزديك است و يكي از شعارهاي هميشگي وي بهبود اوضاع زندگي مردم بوده است.

دوويلپن در ارتباط با كانديداتوري خود گفت: در صورتي كه فرانسه به جمهوري مردم اين كشور تبديل شود، آينده درخشاني در انتظارش خواهد بود.

وي گفت:‌فرانسوي‌ها بايد از خواب برخيزند.

دوويلپن در ماه فوريه از حزب محافظه كار دولت،(UMP) جدا شد.

همرسانی کنید!