11 دلو 1390 - خارجی

حزب العراقیه به تحریم پارلمان عراق پایان داد

حزب العراقیه به تحریم پارلمان عراق پایان داد

تعداد زیادی از نمایندگان حزب العراقیه روز سه شنبه به تحریم پارلمان عراق پایان دادند و در صحن علنی مجلس حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، اغلب نمایندگان سنی این حزب در جلسه امروز پارلمان شركت كردند و بدین ترتیب به تحریم شش هفته ای پارلمان پایان دادند.

نمایندگان سایر احزاب نیز از حضور نمایندگان العراقیه استقبال كردند و بازگشت آنها به مجلس را به فال نیك گرفتند.

جلسه امروز پارلمان به ریاست ‘اسامه النجیفی’ برگزار شد و از مجموع 325 نماینده، 239 نفر در این جلسه حضور داشتند.

اقدام امروز نمایندگان العراقیه در حالی است كه روز یكشنبه ‘میسون الدملوجی’ سخنگوی این حزب از موافقت مقامات عالی رتبه این حزب با پایان دادن به تحریم مجلس عراق خبر داده بود.

از ماه دسامبر گذشته، حزب العراقیه در اعتراض به آنچه كه تمركز قدرت توسط ‘نوری المالكی’ نخست وزیر، می نامد، تحریم هایی را علیه مجلس و كابینه این كشور اعلام كرده است.

این جبهه سیاسی كه 82 كرسی از 325 كرسی مجلس را در اختیار دارد، در اعتراض به اقدام دولت مبنی بر تحت پیگیری قرار دادن ‘طارق الهاشمی’ مجلس را تحریم كرده بود.

این كشمكش ها زمانی آغاز شد كه مقامات دولت عراق در 18 دسامبر (27 آذر ماه) و اندكی پس از خروج نیروهای آمریكایی از این كشور، ‘طارق الهاشمی’ معاون رئیس جمهوری و رهبر حزب العراقیه را به هدایت جوخه های مرگ و عملیات های تروریستی در كشور متهم كردند.

بازگشت نمایندگان حزب العراقیه به پارلمان در حالی صورت می گیرد كه امرو وزارت كشور از بازداشت 16 محافظ طارق الهاشمی توسط نیروهای امنیتی خبر داد.

الهاشمی كه تحت تعقیب مقامات قضایی عراق قرار گرفته، به منطقه كردستان عراق رفته است.

همرسانی کنید!