15 ثور 1397 - خارجی

تعليق مساعدت 300 مليون دالري امريکا به مصر

دالر

آریانا نیوز: سناتور دموکرات امریکایی از تعليق مساعدت نظامی سه صد ملیون دالری این کشور به مصر خبر داد…

به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، پاتریک لیهی سناتور دموکرات که معاون رییس کمیته اعتبارات مالی سنای امریکا است، شروطی را برای لغو تعلیق کمک نظامی امریکا به مصر، به وزارت امور خارجه امریکا ارسال کرد تا این شروط را به قاهره اعلام کند.
از جمله این شروط آن است که مصر تامین مالی مصارف تداوی آپریل کورلی باشنده امریکایی را که در حمله هوایی چرخبال‌های مصری به کاروان گردشگران در صحرای غربی در سال ۲۰۱۵ زخم برداشت، پرداخت کند. در این حمله ۱۲ نفر نیز کشته شدند.
لغو قانون جدید جمعیت‌های مدنی، لغو محکومیت چهل و سه تبعه امریکایی و مصری عضو موسسات مردم نهاد و تحقیق مستقل درباره کشته شدن محصل ایتالیایی در قاهره، از جمله دیگر شروط این سناتور امریکایی است.
سناتور لیهی از جمله مهمترین مخالفان عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر در واشینگتن است.
دولت امریکا در ماه آگِست گذشته تصمیم گرفته بود پرداخت کمک صد ملیون دالری به مصر را متوقف کند و پرداخت کمک یکصد و نود و پنج ملیون دالری به این کشور را هم به علت ناکامی در پیشرفت در پابندی به حقوق بشر، به تاخیر بیندازد.

همرسانی کنید!
  1. لعل محمد محمدی :

    یک بسته شه پرتو ایسو