27 ثور 1397 - مهاجرت, خارجی

ترمپ: مهاجران غیرقانونی حیوان استند!!!

ترمپ

آریانا نیوز: ترمپ مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده امریکا حضور دارند را حیوان خواند…

در حالی که اظهارنظرهای غیرانسانی دونالد ترمپ و توهین‌های نژادپرستانه او ادامه دارد، حال از نظر رییس‌جمهور امریکا مهاجران غیرقانونی در این کشور، حیوان استند و انسان نیستند.

طبق راپور ویک ، دونالد ترمپ در نشستی با حضور قانونگذاران ایالتی و پولیس کالیفورنیا، مواضع تند خود درباره مهاجران غیرقانونی و لزوم مقابله با آنها را تکرار کرد و البته پا را از این هم فراتر گذاشت.

رییس‌جمهور امریکا، درباره مهاجران غیرقانونی و آنهایی که بدون سند و مدرک در امریکا حضور دارند، گفت: اینها آدم نیستند. اینها حیوان استند.

وی با انتقاد از قوانین مهاجرت و سیاست‌ها در قبال مهاجران غیر قانونی در امریکا، قوانی موجود در امریکا را احمقانه ترین قوانین موجود در جهان درباره مهاجرت خواند.

ترمپ همچنین، مواضع دموکرات‌ها درباره مهاجرت و مهاجران را به باد انتقاد شدید خود گرفت.

بیشتر بخوانید  افزایش نگرانی ها از وضعیت بحرانی مهاجرین افغان در پاکستان
همرسانی کنید!
 1. ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻆﺮﻱ :

  بسیار یک خر است

 2. Ilya Sadat :

  دونالد ترامپ مثل يك پشك بور است كه در آب تَر شده باشد

 3. جومدین علیزاده :

  هیلولا شیطان بزرگ

 4. Sayedmohammad Asghari :

  توف برتو سک

 5. ضیا دلخک :

  خودش از حیوان پستر است