6 حوت 1396 - خارجی

بیجا شدن صدها کشمیری در نتیجه درگیری میان هند و پاکستان

هند و پاکستان

آریانا نیوز: در نتیجه تبادل آتش میان عساکر هند و پاکستان صدها تن از باشنده گان کشمیر را بیجا شده اند…

دور جدید تبادل آتش میان نظامیان هندی و پاکستانی باعث فرار صدها تن در کشمیر شده است.

به نقل از رویترز، درحالیکه هند و پاکستان یکدیگر را متهم به شروع مرمی‌باران و پرتاب هاوان می‌کنند، صدها تن از مردم منطقه اوری در کشمیر از روز شنبه بیجا شده‌اند.

بیشتر بخوانید  آخرین وضعیت تجارت مشترک میان افغانستان و هند
همرسانی کنید!