10 حمل 1400 - خارجی

انتقاد برنی سندرز از افزایش فقر و بیکاری در امریکا

برنی سندرز

آریانا نیوز: برنی سندرز، سناتور دموکرات امریکایی با نشر پیامی از افزایش فقر و بیکاری در این کشور انتقاد کرد…

برنی سندرز، سناتور دموکرات امریکایی در صفحه کاربری خود در تویتر با انتقاد از افزایش فقر و بیکاری در امریکا نوشت: طی دوران همه‌گیری، ده‌های ملیون امریکایی بیکار شدند.

سناتور ایالت ورمونت امریکا در این پیام تاکید کرد: ۲۲ ملیون امریکایی می‌گویند که غذای کافی برای خوردن ندارند، اما امروز در امریکا، تعدادی از ملیاردر‌ها ۱.۳ ترلیون دالر ثروتمندتر شدند. این چیزی است که یک اقتصاد تقلبی به آن شباهت دارد.

سندرز چند روز پیش نیز در پیام تویتری دیگر از نابرابری‌ها در امریکا انتقاد کرده و نوشته بود: این غیر قابل قبول است که امروز در امریکا بسیار پولدارها، پولدارتر می‌شوند این در حالی است که خانواده‌های کارگران در حال تلاش استند. ما ریاضت اقتصادی نمی‌خواهیم بلکه نیازمند اقتصادی استیم که برای همه و نه اندک تعدادی کار کند.

 

 

بیشتر بخوانید  ادامه اعتراضات حامیان کلینتون در امریکا
همرسانی کنید!