24 ثور 1398 - خارجی

اندونزیا خواستار توقف ساخت شهرک های غیرقانونی در فلسطین

اندونزیا خواستار توقف ساخت شهرک های غیرقانونی در فلسطین

آریانا نیوز: وزیر امور خارجه اندونزیا گفت، ادامه ساخت شهرک های غیرقانونی در فلسطین، مانعی است در روند دستیابی به صلح…

به گزارش ویبسایت رسمی وزارت امور خارجه اندونزیا، ادامه ساخت شهرک های غیرقانونی اسراییلی در فلسطین، قابل پذیرش نیست. این بخشی از سخنان رتنو مارسودی وزیر امورخارجه اندونزیا در کرسی ریاست شورای امنیت سازمان ملل بود. وی با اشاره به این که تعداد شهرک های صهیونیستی از 110 هزار شهرک در سال 1993 به 620 هزار شهرک در سال 2007 رسیده است، خاطر نشان ساخت ادامه روند شهرک سازی غیرقانونی صهیونیست ها در فلسطین مانعی است در روند دستیابی به صلح. با این وجود نباید از تلاش برای حل مسئله فلسطین از طریق مذاکره و گفتگو، مایوس شد. وزیر امورخارجه اندونزیا مواضع رسمی اندونزیا در خصوص تحولات فلسطین را در 3 محور بدین ترتیب ترسیم نمود:

1.  ساخت شهرک های غیرقانونی در مناطق فلسطینی خاصتاً در شرق بیت القدس بیش از پیش موجب تحت الشعاع قرار گرفتن راه کار دو کشوری شده است.

2.  ساخت شهرک های غیرقانونی منشاء تمامی موارد نقض قانون و حقوق بشر نسبت به ملت فلسطین است.

3. جامعه بین الملل وظیفه دارد که روند ساخت شهرک های غیرقانونی را متوقف سازد. جامعه بین المللی می بایست جهت توقف شهرک سازی، اسراییل را تحت فشار بگذارد. یکی از راهکارهای موثر اعمال این فشار می تواند نام گذاری یک روز به حیث روز بین المللی همبستگی با قربانیان شهرک سازی غیرقانونی، باشد.

بیشتر بخوانید  آتش زدن قرآن کریم توسط عسکر تروریست اسراییلی
همرسانی کنید!