12 سرطان 1397 - خارجی

اقدام بی سابقه سران داعش در شمال صحرای سیناء

اقدام بی سابقه سران داعش در شمال صحرای سیناء

آریانا نیوز: به گزارش برخی منابع قبیله ای در شمال سیناء، چند قوماندان داعش خود را تسلیم دستگاه های امنیتی مصر کردند…

اتحاد قبایل سیناء در صفحه فیس بوک خود نوشت که چند قوماندان داعش در شهر رفح خود را تسلیم یک نهاد امنیتی در شمال سیناء، کردند.
اتحاد قبایل سیناء از نزدیکان به دستگاه های امنیتی مصر در سیناء است و با این نهاد در امر مبارزه علیه داعش همکاری دارد.
روزنامه فرامنطقوی الحیاة به نقل از برخی منابع قبیله ای نوشت که سه تن از قوماندانان داعش خود را تسلیم دستگاه های امنیتی کردند و این یک اقدام بی سابقه در شمال سیناء است.
اردوی ملی مصر از چهار سال قبل عناصر داعش را در شمال سیناء تحت محاصره خود درآورده اند و اجرای عملیات های نظامی گسترده علیه این گروه نیز از چند ماه قبل آغاز شد.

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی طالبان درباره فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان
همرسانی کنید!