3 جوزا 1403 - خارجی

آتش زدن قرآن کریم توسط عسکر تروریست اسراییلی

آتش زدن قرآن کریم توسط عسکر تروریست اسراییلی

آریانا نیوز: یک عسکر تروریست اسراییلی ویدیویی نشر کرده که او را در حال سوزاندن نسخه ای از قرآن کریم در مسجد نشان می دهد…

فعالان فلسطینی کلیپی را از یک عسکر ارتش اسراییل نشر کرده اند که در حال سوزادن نسخه ای از قرآن کریم در داخل یک مسجد در نوار غزه است.

رای الیوم نوشت: حساب کاربری tamerqdh این ویدیو را نشر کرده و زیر آن نوشته است: یک عسکر تروریست اسراییلی ویدیویی در حساب کاربری خود در انترنت نشر کرده که او را در حال سوزاندن نسخه ای از قرآن کریم در مسجد نشان می دهد.

از سوی دیگر یونس طیراوی خبرنگار فلسطینی با بررسی این ویدیو در سایت ایکس نوشت: ویدیو را برای صحت آن بررسی کردم و پی بردم که مربوط به یک عسکر اسراییلی است و این حادثه در شرق رفح رخ داده است.

همچنین حساب های کاربری وابسته به رسانه های اسراییلی در تلگرام نوشتند: این عسکر ویدیوی سوزاندن قرآن کریم را در هنگام حضور در مسجد مذکور آتش زده است.

 

همرسانی کنید!