23 حمل 1397 - مقالات

یکه تازی غنی و رقیبان عزلت نشین!!

عطا و دوستم

آریانا نیوز: غنی در حالی یکه تاز میدان است که رقبایی همچو دوستم و عطا را خانه نشین کرده است…

اشرف غنی بی رقیب که عبدالله را منزوی در سپیدار ساخته و عطا را از اوج محبوبیت اجتماعی به زوال کشانده است و جنرال دوستم را با اهرم فشار ایشچی کنترول می کند با خیال آسوده سفرهای انتخاباتی قومی خود را صورت می دهد.

رییس جمهوری که نفاق در میان قومیت ها را اصلی برای تثبیت قدرت پشتون در قدرت و رده های پایین تر نظام برگزیده است اگر سفری داخلی داشته باشد عمدتا به ولایت های پشتون نشین می رود اما در آستانه انتخابات این گونه رفت و آمده ها بوی انتخابات می دهد آنهم با هدف جلب حمایت این قومیت در حالی که باقی مناطق نه سفر رییس جمهور را به چشم می بیند و نه اعتنایی از سوی حکومت برای کاهش ناامنی و یا سازنده گی.

اشرف غنی پس از سفری طولانی و کم سابقه به ولایت هرات با تدابیر شدید امنیتی که بیشتر قدرت نمایی برای مخالفان حکومت بود تا نشان دهد می تواند بیش از یک روز خارج از حصار ارگ دوام آورد اکنون به ولایت ناامن خوست رفته و با بیشمار وعده به باشندگان آن، سفرهای انتخاباتی خود را کلید زد.

ولایت خوست جدای از هم سرحد بودن با پاکستان گذرگاهی کلیدی با این کشور دارد که در روابط سرد و گرم دو کشور یا مسدود است یا برای کوتاه زمان بازگشایی می شود اما وعده های بیشمار رییس جمهور از سازنده گی تا غیر سیاسی کردن گذرگاه سرحدی غلام خان و پررنگ شدن نقش زنان به مانند دیدگاه مخالفان وی در این ولایت، جز تبلیغات انتخابات چه می تواند باشد؟

و اگر اشرف غنی من‌حیث نزدیک به چهارسال ریاست جمهوری که بر طبل اختلاف های قومی کوبید و تمامی رهبران غیرپشتون قدرتمند را به روش های گوناگون منزوی و یا از مقام برکنار کرد چرا حاضر به سفر به شمال و ولایت های مرکزی نیست، آیا این مناطق را برای همراهان انتخاباتی خود گذاشته است که در زمان معین تنها حکم صندوق های رای را داشته باشند یا در پروگرام جابه جایی قومیت های رانده شده پاکستان و ناامنی های گروه های تروریستی چنان درگیر با خون و بی ثباتی می شود که دیگر نیاز به صرف هزینه انتخابات نیست؟

از جانب دیگر، ولایت های جنوبی عمدتا پشتون نشین که چندان دل خوشی از رییس جمهور ندارند اما همواره پشتیبان وی برای حکمرانی این قومیت بوده اند زیرا وی با سیاست بی پروای خود تنها مقامی است که به هیچ تعهدی پابند نیست و سَر نبرد با رهبران قومی و جهادی دارد، کاری که کرزی به دلیل حفظ ظاهر و نشان دادن دمکراسی مجبور به اعمال فشار در خفا بود.

این در حالی است که چهارسال گذشته در حکومت وحدت ملی، سخت ترین سال ها برای مردم بود که با وجود دسته و پنجه نرم کردن با فقر در ناامنی های مدام مجبور به فرار شده و در خارج از شهرها با کمترین امکانات جز بی جاشدگان چند ملیونی افغانستان و حال، زمانی که حتی پایتخت ناتوان از حفظ ثبات امنیتی ترین مناطق می باشد، اشرف غنی و تیم ارگ نشین با تمامی توان، بلخ را از حکمرانی عطا خارج کرد و چنان فشاری بر باقی رهبران قومی افزودند که هیچ حاشیه امنی برای مخالفان باقی نمانده است.

اشرف غنی که همواره خواهان تکرار حکمرانی امان الله خان بوده است همچون عبدالرحمان عمل کرد، شمال و شرق تکان دهنده ترین رویدادهای کشتار و نسل کشی را به خود دید و غرب کشور غرق ناامنی شد در حالی که چگونگی انتقال و جابه جایی نیروهای داعش و قدرت نمایی طالب ارتباط انکار ناپذیر با ارگ دارد.

وی که خود را پیروز انتخابات سازماندهی شده آینده می داند و با اعمال سلیقه و سیاست زور، تذکره های الکترونیک را باب میل رهبران پشتون اجراییه کرد و راه را بر تمامی اصلاحات در تعین سلیقه ای اعضای کمسیون جدید بست با معامله بلخ و لابی گری ها با دوستم، انتخابات همچون گذشته را تکرار خواهد کرد.

معامله با عطا برای برکناری و تلاش برای بازگرداندن جنرال دوستم در کنار خاموشی و سکوت باقی رهبران جهادی و قومی نشان داد که بزرگان جبهه مقاومتِ شمال چنان تشنه بقا به هر طریقی و رسیدن به قدرت هرچند با خفت هستند که نه درد مردم را می فهمند و نه خواهان برداشتن گامی در جهت خواست مردم می باشند.

اشرف غنی بی رقیب که عبدالله را منزوی در سپیدار ساخته و عطا را از اوج محبوبیت اجتماعی به زوال کشانده است و جنرال دوستم را با اهرم فشار ایشچی کنترول می کند با خیال آسوده سفرهای انتخاباتی قومی خود را صورت می دهد.

جنوبی که در دل خود طالبان را به قدرت رساند و همواره تکیه گاه افراط گرایان بوده است، ظهور رهبرانی را به تماشا می نشیند که در سلطه گری بی رحم تر از هر پادشاهی و در قبیله گرایی افراط گر از هر تروریستی هستند.

و اینک، با توجه به کمسیون ناتوان از برگزاری انتخابات حتی در ولایت های نسبتا امن و تحت کنترول حکومت، احتمال انتخابات همزمان بیش از هر زمانی است و آنهنگام که رای دهندگان با کوهی از لست نامزدان پارلمان، شورای ولسوالی ها و ریاست جمهوری مواجه شوند راه برای هر تقلب و معامله باز می باشد، هرچند این انتخابات سازماندهی شده با پیروزی نامزدان از قبل تعین شده خواهد بود.

همرسانی کنید!
  1. Samim Misaq :

    رقیبان نیستند همه دریک حلقه خبیسه ای مزدوران اند

  2. محمد گل محمدی :

    خاي نایوطن

  3. ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻆﺮﻱ :

    اگر اتحاد همبستگی نکنید اشرف شمارا یکی یکی دور میکند از قدرت باید بخاطر آینده همه تعصب را کنار گذاشته در مقابل حریف اصلی تان دیوار شوید