19 عقرب 1394 - مقالات

مهاجران از اینجا مانده و از آنجا رانده!

مهاجران از اینجا مانده و از آنجا رانده!

اینکه در یکسوی میدان، مهاجران از اینجا مانده و از آنجا رانده ای باشند که غرق شدن در دریای سیاه و مدیترانه را به ماندن در باتلاق فقر و اعتیاد و بیکاری و فساد افغانستان ترجیح دهند و هر لحظه بیم بازگشت اجباری به کابل جان داشته باشند؛ و در سوی دیگر میدان…

 

درحالی که نگرانی ها از تفاهم ضمنی آلمان و افغانستان برای عودت دادن و اخراج سیل مهاجران غیرقانونی به کشور به اوج خود رسیده است و آنان که راهی برای فرار به سوئد، سوییس، فرانسه، فنلاند یا نروژ نیافته اند در کابوس شبهای آلمان بسر می برند؛ خبر تاییدناشده ای به گوش رسید که…

 

که تکان دهنده ولی در عین حال قابل پیش بینی بود. بنابراین زمزمه ها و شایعات، ارگ نشینان که خود، دارای تابعیت دوم و یا اقامت های سیاسی و ویزاهای متعدد هستند برای کارمندان و نزدیکان دفاتر خود نیز از کشورهای مختلف ویزاهای 6 ماهه اخذ کرده اند.

 

اینکه در یکسوی میدان، مهاجران از اینجا مانده و از آنجا رانده ای باشند که غرق شدن در دریای سیاه و مدیترانه را به ماندن در باتلاق فقر و اعتیاد و بیکاری و فساد افغانستان ترجیح دهند و هر لحظه بیم بازگشت اجباری به کابل جان داشته باشند؛ و در سوی دیگر میدان…

 

در اینسوی میدان، کسانی که حتی یک شب با شکم خالی و گرسنه نخوابیده اند و حتی یکبار از گزند سیل و زلزله و رانش زمین و انفجار در سرک ها و اختطاف و تجاوز بر ناموس و محاصره و سقوط ولسوالی شان متضرر نشده اند؛ به سهولت و سرعت تمام ویزای اروپا دریافت کنند قاعده ای است که فقط و فقط در افغانستان معنا می یابد.

 

حال و روز اینروزهای کشور به گونه ای است که حتی مسوولان حکومت وحدت ملی و تکیه زدگان بر چوکی ها در چوکات دولتی باوری به ادامه این روند متظاهر و فریبنده ندارند و هرلحظه خود را برای فرار به سمت کشوری غربی یا منطقه ای آماده می کنند.

 

از این رو است که تعداد قابل توجه پناهنده و مهاجر و آواره و متقاضی تابعیت بیگانه در اقصی نقاط جهان را نه مردم ملکی واقعا نیازمند و درگیر انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و اجتماعی بلکه زورمندان و مسوولانی تشکیل می دهند که بوی نان مفت و جای مفت را زودتر استشمام کرده اند.

 

61 ویزای شش ماهه امریکا برای پشتون تبارها، 35 ویزای شش ماهه ترکیه برای ازبک تبارها و 55 ویزای شش ماهه آلمان برای تاجیک تبارها نه اولین، نه آخرین و نه تنهاترین سوء استفاده ای است که دولتمردان و صاحبان زر و زور از منسب و مقام خود برده اند. جا زدن اقوام و اقارب ارگ در لیست بورسیه شدگان تحصیلی نیز شاهدی براین مدعا است.

همرسانی کنید!