8 میزان 1394 - مقالات

قندوز در آتش تجاوز، گزینه بعدی روی میز طالبان کدام ولایت است؟

قندوز در آتش تجاوز، گزینه بعدی روی میز طالبان کدام ولایت است؟

قندوز با تمام اما و اگرها و باید و نبایدها و شاید و نشایدها سقوط کرد و زنان و کودکانش مورد تجاوز قرار گرفتند و مردانش کشته شدند و خانه ها ویران شد و بیمارستان و ادارات دولتی و بانک ها آتش زده شد و نهادهای بین المللی بسته شد و در نهایت پرچم طالبان به اهتزاز درآمد.

 

در اینکه همه عوامل داخلی و خارجی در این بی نظمی کمک های امنیتی و ناآرامی فزاینده دخیل هستند تردیدی وجود ندارد اما اینکه پس از بی کفایتی محرز و سکوت مطلق، هجمه ی هیاهو و سروصداهای زاید فضای رسانه ای و سیاسی را آکنده کند چندان خوشایند نیست.

 

به عبارت دیگر اینکه این همه آگاه سیاسی فاقد صلابت اجرایی به انتظار نشسته اند تا ولسوالی و قریه و مرکز ولایتی سقوط کند و کودکی از فقر بمیرد و زنی مورد آزار جنسی قرار بگیرد و سربازی سر از تنش جدا شود و بعد از ویرانی، به اظهار نظر بپردازند؛ مضحک و متاثرکننده است.

 

اینک که ولایتی به دست طالبان سقوط کرده است، هر کسی در بدنه ارگ یا در خانه ملت یا در مجلس سنا و یا در اپوزیسیون خودخوانده و یا در دانشگاه های سیاسی به اظهارفضل و ابراز نظرات تکراری و بیهوده دست زده است که نمونه هایی از آن در ذیل آورده شده اند.

 

رحمت الله نبیل: از مردم عذرخواهی ولی به نیروهای امنیتی افتخار می کنم!،

ناهید فرید: افراد بی کفایت باید استعفا دهند،

استانکزی: به مردم قندوز ضرری نرسید،

امرالدین ولی: 95 درصد خاک قندوز در تصرف طالبان است،

محمد اکبری: والی تحمیلی قندوز عامل سقوط است وگرنه حکومت توانایی مقابله با طالبان را داشت،

امین فرهنگ: مقصر سقوط قندوز، حکومت است،

فتانه گیلانی: قندوز وزیرستان دوم می شود،

میرداد نجرابی: دلیل سقوط قندوز، والی این ولایت است،

قادر زازی: قندوز معامله شده است،

کمال: اختلاف مقامات محلی دلیل سقوط قندوز،

رضازاده: رییس جمهور باید محاکمه شود،

جان مکین: تصرف قندوز نتیجه خروج امریکایی ها است،

نفیسه عظیمی: سران حکومت باید عذرخواهی کنند،

اشرف غنی: قندوز درحال تصفیه شدن است!

 

حال بیایید از اینان که همه دستی بر آتش دارند و خود را کارشناسان بی چون و چرای سیاسی و امنیتی افغانستان می دانند بپرسیم که گزینه بعدی روی میز طالبان کدام ولایت است؟ و می شود که علم بدون عمل تان دردی از مردم ملکی دوا کند که ناگهان چقدر زود دیر نشود و حداقل تعداد تلفات جانی و مالی و روانی کاهش یابد؟

همرسانی کنید!