11 حوت 1393 - مقالات

طرح خطرناک قومی در حال اجرا است

طرح خطرناک قومی در حال اجرا است

یک منبع از ارگ ریاست جمهوری به یکی از خبرنگاران افتخاری ما در کابل گزارش داد که کمیته ای از جانب اشرف غنی ریاست جمهوری تشکیل شده است تا در آشفتگی و بحرانی بودن اوضاع کشور، به قسمتی از امور و اهداف از قبل مشخص شده متعصبان ارگ نشین جامه عمل بپوشاند.

 

این روزها که مردم و اذهان عامه متوجه فاجعه انسانی در پنجشیر و ربودن 30 تن از مردم هزاره می باشند، فرصت مناسبی است تا پروژه های زیر عملی گردد :

1-تجهیز و تسلیح کوچی ها و انتقال آنان به مناطق غیر پشتون نشین.

2-تاخیر در توزیع تذکره های الکترونیکی به دلیل دادن تابعیت به پشتون های پاکستانی و جابجا کردن آنان در مناطق حاصلخیز شمال.

3-درخواست کمک از طالبان و توزیع سلاح برای آنان به منظور تسریع در جابجایی پشتون های پاکستانی.

4-جابجایی برخی از عناصر کوچی و طالب و متعصبان پشتون در ارگان های دولتی و امنیتی.

 

گفته شده است که مسوولیت این طرح برعهده حضرت عمر زاخیلوال وزیر سابق مالیه است و افرادی مانند جمعه خان همدرد، انورالحق احدی و اسماعیل یون در اجرای این طرح او را یاری می رسانند.

نظارت این طرح نیز برعهده حنیف اتمر گذاشته شده است.

 

 

همرسانی کنید!