22 سنبله 1394 - مقالات

حکومت و اصلاحات انتخاباتی

حکومت و اصلاحات انتخاباتی

رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که با شعارهای تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی پای بر ارگ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار نهادند؛ اینک در اندک گام های عملی خود برای جامه عمل پوشاندن به آرمان های ملی و وعده های دولت وحدت ملی، اصلاحات انتخاباتی را هدیه کردند.

 

 

ارگ ریاست جمهوری و رییس جمهور، کاخ سپیدار و ریاست اجرایی، تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد و اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بالاخره دست به دست هم دادند تا اصلاحاتی که همه چیز بدان منوط و مشروط شده بود بیاید و لبخندی بر لبان خسته ی مردم ملکی و نهادهای مدنی بنشاند.

 

پس از آنکه کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی سرانجام به اعمال نظر در خصوص موارد مختلف انتخاباتی بسنده کرد و طرحی 11 ماده ای به حکومت ارایه داد تا چه پیش آید؛ حکومت نیز به اجماع نظر رسید و در مرحله اول تمامی موارد مذکور را مورد تایید اولیه قرار داد.

 

در ادامه، و در نشستی که با عبدالله، دانش، تنی چند از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد صورت گرفت مرحله دوم عملی شد و هفت مورد به تایید نهایی رسید و برای 4 مورد باقی مانده نیز فرصتی برای تامل بیشتر خواسته شد.

همچنان که وزارت عدلیه و اداره امور ارگ ریاست جمهوری بنابر فرمان اشرف غنی موظف به ایجاد تسهیلات و زمینه سازی برای اجرای طرح 7 گانه ی کمیسیون اصلاحات انظام انتخاباتی شده اند؛ هنوز 4 طرح دیگر در دست بررسی قرار دارد و مردم همچنان منتظر تحولاتی که وعده داده شده بود.

 

“ترتیب فهرست دقیق رای دهندگان، تنظیم رابطه نزدیک با وکیل و موکل، کاهش فاصله مرکز رأی دهی با رای دهنده، مشخص ساختن شرایط تحصیلی برای نامزدان شورای ملی، تخصیص سهم بیشتر کرسی ها برای زنان، ترکیب جدید کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی، زمان کار اعضای کمیسیون های انتخاباتی، پیشنهاد ایجاد کمیته شفافیت بخاطر پاسخگو بودن کمیسیون های انتخاباتی، استفاده از کارمندان دولتی در روند برگزاری انتخابات بخاطر کاهش مصارف و پیشنهاد تغییر در سیستم انتخابات.”

 

رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که با شعارهای تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی پای بر ارگ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار نهادند؛ اینک در اندک گام های عملی خود برای جامه عمل پوشاندن به آرمان های ملی و وعده های دولت وحدت ملی، اصلاحات انتخاباتی را هدیه کردند.

 

هرچند گذشت قریب به 11 ماه از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تا توشیح اصلاحات انتخاباتی کمی کسل کننده است اما امید آن می رود که با عملی شدن این گام بزرگ، دیگر وعده های داخلی و خارجی در راستای ثبات و امنیت و اقتصاد پویا نیز جامه عمل بپوشد… ان شاء الله.

همرسانی کنید!