24 حمل 1394 - مقالات

بلخ تاوان کدامین گناه را به ارگ پس می دهد؟

بلخ تاوان کدامین گناه را به ارگ پس می دهد؟

در زمان زعامت و حکومتداری حامد کرزی رییس جمهور پیشین موقت، انتقالی، برحق و نیمه ناحق 13 ساله نیز اصکاک هایی میان تمایلات ارگ و مطالبات نیروهای نظامی ناتو با دایره اختیارات و امتیازات والی بلخ عطا محمد نور پیش آمده بود که ختم به خیر شد.

 

در واقع پادشاهی بی چون و چرای وی در شمال و قدرت تسلط بر تحرکات نظامی و مسلحانه ناتو و تروریست ها، حساسیت هایی را در ارگ ریاست جمهوری کابل و مقامات هم طراز وی در دیگر ولایات برانگیخته بود که با درایت عطا محمد نور، تعامل میان ناتو، مزار شریف و کابل برقرار گردید.

 

این نیم نگاه به بیش از یک دهه قبل، ما را در تحلیل و تفسیر وضعیت کنونی ولایت بزرگ و باستانی بلخ بیشتر یاری می دهد؛ لذا در حال حاضر و از تاریخ آغاز تبلیغات ریاست جمهوری و قرار گرفتن نور در کنار عبدالله و عدم سرویس دهی مد نظر اشرف غنی، ورق امنیت و ثبات در مزار برگشت.

 

چندی قبل اتهام دست داشتن والی بلخ در قاچاق مواد مخدر که به شدت و حدت از سوی وی تکذیب شد و به جایی نرسید خبر ساز شده بود و اینک دفتر دادستانی کل در مزار شریف پایتخت بلخ مورد حمله مخالفان مسلح ملبس به لباس پلیس قرار می گیرد و خونین ترین رخداد یک دهه اخیر را در شمال رقم می زند.

 

دل چرکین بودن ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی از عدم تبعیت و همراهی و حمایت والی ولایت بلخ از تیم تحول و تداوم تا آنجا پیش رفت که خبر برکناری عطا محمد نور بر سر زبان ها افتاد و گرچه به سرعت محو و نادیده گرفته شد؛ اما آثار و تبعات آن را می توان در تلفات نیروهای نظامی مشاهده کرد.

 

شتاب و سو گیری حملات انتحاری و انفجارها و اختطاف ها در شش ماه اخیر و پس از روی کار آمدن دولت وحدت ملی با سهمیه 51 درصدی تحول و تداوم در قبال 49 درصدی اصلاحات و همگرایی به وضوح بیانگر دست های پشت پرده برای برهم زدن توازن و تعادل ثبات و امنیت در بلخ می باشد.

 

برای توضیح بیشتر در این خصوص باید پی برد که با تغییر کرسی ریاست از حامد کرزی و تعامل دوجانبه و مطلوب وی با عطا محمد نور به اشرف غنی با اختلافات دامنه دار و آشکار میان بلخ و کابل، آیا پای والی بلخ می لنگد یا رییس جمهور؟! و به تبع آن بلخ تاوان کدامین گناه ناکرده را به ارگ پس می دهد؟

 

بیش از 85 کشته و زخمی شامل کارمندان دادستانی استیناف بلخ و پلیس و مردم ملکی با مخالفان مسلح مهاجم یک خون بازی تمام عیار را در پایتخت امنیت و ثبات در شمال کشور به نمایش گذاشت که معنایی جز از سر گرفته شدن بازی دو سر باخت کابل مزار ندارد؛ این بازی از هنگام تحرکات و جاگیری نیروهای غیر بومی در اطراف مزار شریف شروع شده بود و ختم آن بستگی به ارگ دارد و بس!

همرسانی کنید!