11 قوس 1398 - خارجی, همه

باشنده گان کشمیر در پی شکستن حصارِ حکومت هند

باشنده گان کشمیر در پی شکستن حصارِ حکومت هند

آریانا نیوز: رییس جمهور جامو و کشمیر آزاد گفت که مردم کشمیر برخلاف خواست برخی کشورهای منطقه سرنوشت خود را بدست گرفته و حصارِ کشیده شده توسط هند را در کنار خط کنترول منهدم خواهند ساخت…

سردار مسعود خان رییس جمهور جامو و کشمیر آزاد گفت که مردم جامو و کشمیر سرنوشت خود را بدست خود گرفته و وضعیت میدانی را تغییر می دهند و مثل دیوار برلین، حصارِ کشیده شده توسط هند را در کنار خط کنترول منهدم خواهند ساخت.

وی طی سخنانی در یک نشست در پژوهشکده سیاست گذاری اسلام آباد افزود که رژیم سازمان ملل متحد در هند فعال نبوده و آنچه مایه نگرانی می باشد گرایش رو به افزایش انحصار گرائی قدرتهای جهانی است.

سردار مسعود خان گفت که برخی از کشورهای منطقه از درگیری و آشوب در کشمیر منفعت دارند و با نادیده گرفتن حقوق مردم کشمیر سیاست های خود را دنبال می کنند کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی هم علیرغم اینکه روابط مناسبی که با پاکستان دارند از مردم کشمیر حمایت نکردند. در پاکستان این وانمود وجود دارد که دشمن در حال شکست و ما در مسیر پیروزی استیم ولی این وانمود درست نمی باشد.

در این نشست دپلومات های چین، مالیزیا و ترکیه به حیث کشورهایی که از پاکستان در سازمان ملل متحد حمایت کردند اشتراک نمودند.

بیشتر بخوانید  چند فیصد از خاک سوریه تحت اشغال داعش می باشد؟
همرسانی کنید!