ویدیو/ ورود ناگهانی یک مار غول‌پیکر به منطقه مسکونی

آریانا نیوز: ساکنان محلی یک منطقه مسکونی در هندوستان از دیدن یک مار غول‌پیکر وحشت کردند…

مار غول‌پیکری که وارد یک منطقه مسکونی در هندوستان شده بود ساکنان محلی را به وحشت انداخت.

همرسانی کنید!