ویدیو/ دیدار رییس جمهور غنی با صدراعظم پاکستان

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در جریان سفرش به اسلام‌آباد، با عمران خان دیدار کرد…

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای غنی در جریان سفرش به اسلام‌آباد، پس از چاشت روز پنج شنبه با عمران خان دیدار کرد.

صدراعظم پاکستان، این سفر آقای غنی به اسلام‌آباد را یک گام مهم در راستای بهبود روابط، همکاری‌ها و ایجاد فضای اعتماد میان دو کشور خواند. وی ابراز امیداوری نمود که این سفر در مقایسه به سفرهای قبلی، مملو از دستاوردها باشد.

در این دیدار هر دو جانب تاکید کردند که از اشتباهات گذشته باید آموخت و این اشتباهات در آینده تکرار نشوند، همچنان برای روابط و مناسبات نیک، همکاری‌ها میان دو کشور و آینده مشترکاً کار صورت گیرد.

همچنان آقای غنی و عمران خان بر ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و پاکستان تاکید کردند و فیصله صورت گرفت تا کمیته‌های کاری مشترک هردو کشور برای گام های عملی و عاجل در بخش‌های یادشده، زمینه را فراهم سازند.

اشرف غنی گفت که بر اساس اجماع و پیشنهاد نمایندگان لویه جرگه مشورتی صلح که هدف آن ایجاد مناسبات و روابط نیک میان افغانستان و پاکستان می‌باشد، به پاکستان آمده‌ام.

وی ابراز امیدواری نمود که این سفر و بحث‌ها با مقامات پاکستانی، سر آغاز ایجاد همکاری‌ها و روابط دولت با دولت میان مردم و دولت های دوکشور گردد.

محمداشرف غنی تصریح کرد که زمینه‌های فراوانی پیشرفت و همکاری ها برای افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه فراهم گردیده و افغانستان در این بخش گام های عملی را برداشته است.

آقای غنی گفت که فکر و دیدگاه همکاری و اتصال منطقوی، و در این بخش موقعیت و تلاش‌های افغانستان، باعث گردید تا آسیای مرکز و آسیای جنوبی از نگاه تجارت، ترانزیت و داد و ستد درحال وصل شدن باشند.

وی گفت که کمیته‌های کاری مشترک میان افغانستان و پاکستان باعث ترغیب نقش فعال پاکستان در بخش‌های همکاری‌ها و اتصال منطقوی خواهد گردید. وی افزود که این کار در رشد اقتصادی کشورهای منطقه و رفاه در زنده گی مردم، نتایج مثبت در قبال خواهد داشت.

محمداشرف غنی همچنان در جریان این سفرش به اسلام‌آباد، شام روز پنجشنبه با عارف علوی رییس جمهور این کشور در شهر اسلام‌آباد دیدار کرد.

در این دیدار روسای جمهور دو کشور روی همکاری‌ها و روابط دوجانبه میان افغانستان و پاکستان، ثبات منطقه، امنیت و رشد اقتصادی، مبارزه با فقر و احترام متقابل به استقلال ملی هردو کشور، بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای غنی در جریان سفرش به اسلام‌آباد و پیش از دیدار با عمران خان و عارف علوی؛ با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز دیدار کرده و دو طرف بر بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان تاکید کردند.

همرسانی کنید!