ویدیو/ اظهارات جنجالی ترمپ در پیوند به نابودی افغانستان

آریانا نیوز: اظهارات جنجالی رییس جمهوری امریکا در دیدار با صدراعظم پاکستان…

توهین ترمپ رییس جمهوری امریکا به ملت افغانستان در دیدار با صدراعظم پاکستان: می توانستیم در مدت کوتاهی افغانستان را از نقشه جهان حذف و نابود کنیم!

همرسانی کنید!