8 جوزا 1398 - مطالب خواندنی, همه

عجیب ترین روش قاچاق انسان با موتر

عجیب ترین روش قاچاق انسان با موتر

آریانا نیوز: سه موتر و یک لاری که مهاجران غیرقانونی در داخل آن‌ها پنهان شده بودند، کشف شدند…

مقامات مراکشی از کشف چهار مهاجر غیرقانونی که در بخش‌های مختلف موتر پنهان شده بودند، خبر دادند.

به نقل از ویبسایت مترو، مقامات منطقه بنی نصار در مراکش از کشف سه موتر و یک لاری که مهاجران غیرقانونی در داخل آن‌ها پنهان شده بودند، خبر دادند.

در داخل این سه موتر ، یک دختر نوجوان و دو مرد دیگر که حدود ۲۰ و ۲۱ ساله بودند، پنهان شده بودند. این مهاجران به دلیل علایم اختناق (نرسیدن اکسیجن به بدن و ایجاد مشکلات تنفسی) و مشکلات مفاصل به شفاخانه منتقل شدند.

رانندگان این موترها که همه آن‌ها مراکشی بودند در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند و قرار است به محکمه منتقل شوند.

این مهاجران با هدف یافتن یک زنده گی بهتر در اتحادیه اروپا، با کمک راننده گان در داخل این موترها پنهان شده بودند.

همرسانی کنید!