26 اسد 1398 - مطالب خواندنی, همه

ماجرای سوءاستفاده جنسی کشیش مشهور از اطفال

جنسی

آریانا نیوز: کشیشی که در فلم ترسناک جن گیر (1973) حضور داشت متهم به سوءاستفاده جنسی شد…

اومالی که اکنون ۸۷ سال سن دارد بین سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ نیز به چندین مورد سوءاستفاده جنسی از اطفال متهم شده بود، نام اومالی همچنین در چندین شکایت دیگر نیز ذکر شده است.

کشیشی که در فلم ترسناک جن گیر (1973) حضور داشت متهم به سوءاستفاده جنسی از متعلمی در مکتب یسوعی شد.

به نقل از ایندیپندنت، کشیشی که در فلم ترسناک جن گیر (۱۹۷۳) به کارگردانی ویلیام فریدکین ظاهر شد متهم به سوءاستفاده جنسی و ایجاد رابطه نادرست با متعلمی در مکتب یسوعی جایی که تدریس می کرد، شد.

ویلیام اومالی که نقش پدر دایر را در فلم ترسناک جن گیر بازی کرد نامش به تازه گی در میان لست افرادی که از آنها به حیث سوءاستفاده گر جنسی اطفال در محکمه ای در نیویارک ذکر شده، قرار گرفته است.

بنا به دوسیه های موجود محکمه، اومالی از مقام کشیشی خود سوءاستفاده کرده و متهم به ایجاد رابطه نادرست و سوءاستفاده جنسی از یک طفل شده است.

اومالی که اکنون ۸۷ سال سن دارد بین سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ نیز به چندین مورد سوءاستفاده جنسی از اطفال متهم شده بود، نام اومالی همچنین در چندین شکایت دیگر نیز ذکر شده است.

یکی از وکلای عدلیه تایید کرده است، ویلیام اومالی همان کشیش فلم مشهور ترسناک ویلیام فریدکین است.

بعد از آنکه روز چهارشنبه ۱۴ آگوست دوسیه قربانیان آزار جنسی در نیویارک دوباره باز شد، صدها داد خواست سوءاستفاده جنسی دیگر در در این محکمه به ثبت رسیده است.

همرسانی کنید!