9 عقرب 1398 - مطالب خواندنی, همه

روابط جنسی نامشروع در میان نیروهای گارد سلطنتی تایلند

روابط جنسی نامشروع در میان نیروهای گارد سلطنتی تایلند

آریانا نیوز: پادشاه تایلند 4 نیروی گارد سلطنتی را به دلیل خیانت و داشتن روابط جنسی نامشروع، از دربار اخراج کرد…

پادشاه تایلند پس از خلع تمامی القاب همسر خود در هفته گذشته، 4 نفر از گارد سلطنتی را نیز اخراج کرد.

به نوشته روزنامه گاردین، دو نفر از این افسران به دلیل داشتن رابطه جنسی نامشروع و دو نفر دیگر نیز برای اینکه نتوانستند مطابق با ستندردهای گارد سلطنتی رفتار کنند، بدون پرداخت غرامت اخراج شدند.

ماها واجیرالونگکورن، پادشاه جدید تایلند در سال ۲۰۱۶ پس از فوت پدرش جانشین او شد. طبق قانون خیانت و اهانت به پادشاه، برای مرتکبین این گونه خلاف‌ها، مجازات زندان سنگینی درنظر گرفته شده است.

پادشاه تایلند که سینینات ۳۴ ساله را به حیث همسر جدید خود معرفی کرده بود، هفته گذشته به دلیل اینکه او سعی می‌کرده خود را به همان موقعیتی که ملکه تایلند دارد، برساند، مجازات و تمامی القاب او را خلع کرد.

همرسانی کنید!