تصاویر/ اهدای مدال شجاعت نیروهای ناتو به جنرال دوستم

آریانا نیوز: سکات میلر، فرمانده‌ نیروهایی امریکایی نشان ناتو را به جنرال دوستم هدیه کرد…

سکات میلر، فرمانده‌ نیروهایی امریکایی و اسدالله خالد، ‌سرپرست وزارت دفاع ملی، پس از چاشت روز دوشنبه (11 قوس) به منظور دیدار با جنرال عبدالرشید دوستم، وارد شهر شبرغان ولایت جوزجان شدند.

این سفر همزمان با اعتراض هواداران دسته‌ انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت‌های شمالی صورت گرفته است.

محور اصلی نشست امنیت شمال بوده است، اما یک کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز در این جلسه حضور داشته و برخی نگرانی خود را از تقلب های انتخاباتی و مداخله نطامیان ابراز کردند و جنرال دوستم به اسدالله خالد گفته است اوضاع امنیتی آشفته است و همه باید در فکر نابودی دشمن باشیم؛ نظامیان نه وقت مداخله در امور انتخابات را دارند و نه هم اجازه این کار را.

چندی پیش جنرال دوستم اسدالله خالد را هشدار داده بود که اردوی ملی را با مردم رخ نکند؛ و اگر کسی مردم را با حمایت تقلب کاران به قنداق بزند مردم مجبور می شوند و با مرمی خواهند زد.

همرسانی کنید!