تصاویر/ تظاهرات امریکایی ها برای استیضاح ترمپ

آریانا نیوز: صدها هزار معترض امریکایی در چندین شهر امریکا در حمایت از استیضاح و برکناری ترمپ تظاهرات برپا کردند…

ساعاتی قبل از رأی‌گیری مجلس نماینده گان امریکا در مورد لایحه استیضاح دونالد ترمپ رییس‌جمهور امریکا، صدها هزار معترض امریکایی در چندین شهر امریکا در حمایت از استیضاح و برکناری ترمپ تظاهرات برپا کردند.

همرسانی کنید!