26 سرطان 1398 - مطالب خواندنی, همه

آزارگران جنسی اطفال به دام افتادند

آزارگران جنسی اطفال به دام افتادند

آریانا نیوز: یک باند بزرگ سوءاستفاده جنسی از اطفال در سویدن کشف شد…

پولیس سویدن از کشف یک باند بزرگ در این کشور خبر داد که کار اصلی آن سوءاستفاده و آزار و اذیت جنسی اطفال است.

پولیس سویدن به تازه گی یک باند بزرگ فعال در تجارت جنسی اطفال را کشف کرد. فعالیت این باند از طریق یک ویب‌سایت انترنتی صورت می‌گرفته است و بیشتر قربانیان آن اطفال ۱۳ ساله بودند.

با کشف این ویب‌سایت که طی تحقیقات یک هفته‌ای صورت گرفت، پولیس درباره سوءاستفاده جنسی مردان بالغ از طفل هشدار داده و آن را موضوعی غیرمعمول در سویدن ندانست.

امیل ایسرزجیو، قوماندان امنیه سویدن، گفت با اطفال، یا همان قربانیان آغاز کردیم. تبلیغات را در ویبسایت‌های گونه گون پیدا کردیم . بنا به گفته او، این قربانیان در یک ویب‌سایت پیدا و شناسایی شدند که در آن مردم به تبادل تحفه جنسی و پول می‌پرداختند و به عبارت دیگر این ویب‌سایت بازاری برای فحشا بوده است. ایسرزجیو در ادامه افزود در حال حاضر ده تحقیق جدید در مورد سوءاستفاده جنسی و تهیه تصاویر نامناسب از اطفال در حال انجام است.

قوماندان امنیه سویدن در ادامه افزود: اطفالی که در این سایت فعالیت می‌کردند ۱۸ ساله هم نبودند، بیشتر آن‌ها ۱۳ سال داشتند. آن‌ها مدت‌ها قربانی تجاوز و دیگر جنایات شده بودند. بیشتر این اطفال دخترانی استند که در خانواده مورد آزار‌های دیگر واقع شده بودند که این مسئله به خودآزاری آن‌ها نیز منجر شده است.

او در ادامه، هشدار داد تقاضای بالایی برای سوءاستفاه جنسی از اطفال در سویدن وجود دارد، همچنین اطفال به شدت با خطر قاچاق انسان روبرو استند.

همرسانی کنید!