انتخابات افغانستان - 97

انتصابات دالری كابل قابل قبول مردم نیست!

انتخابات افغانستان 550x295 - انتصابات دالری كابل قابل قبول مردم نیست!

آریانانیوز: شماري از باشنده گان كابل با انتقاد از نتيجه انتخابات ولسی جرگه در كابل، آن را مهندسی شده مي دانند و باورمندند كه كميسيون…

اخبار مرتبط

آخرین خبرهای انتخابات

یادداشت

ویدیو