انتخابات افغانستان - 97

ارزيابی منفی نهادهای ناظر انتخاباتی از روند انتخابات در افغانستان

1 550x295 - ارزيابی منفی نهادهای ناظر انتخاباتی از روند انتخابات در افغانستان

آریانانیوز: بنا بر ارزیابی نهادهای ناظر برروند انتخابات افغانستان، طی چند ماه گذشته از آغاز فرایند انتخابات کمسیون مستقل انتخابات، کمسیون مستقل رسیده‌گی به شکایات…

اخبار مرتبط

آخرین خبرهای انتخابات

یادداشت

ویدیو