انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

حکمتیار خواهان برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری شد

گلبدین حکمتیار - حکمتیار خواهان برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری شد

آریانانیوز: گلبدین حکمتیار در دیدار با مقام‌های امریکایی خواهان الغای نتیجه نهایی و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری شده است…

اخبار مرتبط

آخرین خبرهای انتخابات ریاست جهوری

یادداشت

ویدیو