- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ خواست کودکان افغان از جامعه جهانی، حکومت و مخالفان

آریانانیوز: درخواست کودکان و نوجوانان افغان از سران جامعه جهانی، حکومت و مخالفان دولت افغانستان…