- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ چاینکی بچه بروت در کابل

آریانانیوز: چاینکی بچه بروت در کوچه کاه‌فروشی کابل است. این رستورانت از هفتاد سال بدینسو چاینکی تهیه می‌کند…