- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ یافته‌های یک پژوهش از موجودیت فساد در ادارات دولتی هرات

آریانانیوز: بر بنیاد یافته‌های یک پژوهش، در بسیاری از ادارات دولتی هرات – بیش از 40 فیصد فساد وجود دارد…