- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ وعده های پوچ

آریانانیوز: این تصاویر تاریخی روشن ترین وضعیت امروز افغانستان و نتیجه حضور ۲۰ ساله خارجی ها و فرار حقارت آمیر آنها از افغانستان و در آینده از کل منطقه است…

و این است سرنوشت کسانی که به خارجی ها دل خوش داشته، با آنها همکاری کرده و به ملت خود پشت می کنند.