- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ وضعیت زنده گی پناهجویان در کابل

آریانانیوز: بسیاری از باشنده گان کشور که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زنده گی می‌کنند…