- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ هزينه ده ها مليونی برای زرهی ساختن یک قصر در داخل ارگ

آریانانیوز: عظیم کبرزانی: حکومت ۵۰ ملیون افغانی را برای زرهی ساختن یک قصر در داخل ارگ اختصاص داده‌است‌…