- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ مسیرهای قاچاق بین المللی افغانستان و پاکستان

آریانانیوز: یک کلیپ ویدیویی جالب که نگاهی اجمالی به مسیرهای قاچاق بین المللی افغانستان و پاکستان دارد…

قاچاق یک تجارت سیاه سودآور است و خسارات سنگینی به اقتصاد وارد می کند. این پول سیاه همچنین منبع اصلی درآمد گروه های شبه نظامی و سندیکاهای جنایی است.