- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ مرضی که مرد هندی را ترسناک کرده است

آریانانیوز: داکتران از تداوی مریضی این مرد هندی عاجز استند…

روی جلد یک مرد ۶۵ ساله هندی با غده‌های زیادی پوشانده شده است و حتی یکی از این غده‌ها ۲۵ کیلو گرام وزن دارد. داکتران از تداوی مریضی این مرد عاجز استند و می‌گویند تنها می‌توانند غده‌های کلان و دردسرساز را با جراحی بردارند.