- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ محکمه صحرایی طالبان در ولایت بدخشان

فلم محکمه صحرایی طالبان در ولایت بدخشان