- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ پیام مارشال دوستم به هوادارانش

آریانانیوز: مارشال عبدالرشید دوستم در پیامی به هوادارانش می‌گوید که اگر والی غنی به فاریاب آمد، طیاره اش را با راکت و خودش را با مرمی بزنید…