- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ لت و کوب غیر انسانی کسبه کاران توسط پولیس بامیان

آریانانیوز: برخورد غیر انسانی پولیس ولایت بامیان باکسبه کاران کنار جاده را مشاهده می کنید…

در این ویدیو فردی مشاهده می شود که به گفته باشنده گان محل توسط پولیس مورد لت و کوب قرار گرفته و بیهوش شده است.