- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ لت و کوب خبرنگار زن توسط تظاهرات کننده گان

آریانانیوز: دارینا بلر خبرنگار زن رسانه اوکراینی که در مقابل تظاهرات کننده گان مقابل تعمیر اداری محکمه عمومی در کیف، مشغول ارسال گزارش بود، با برخورد عجیب تظاهرکننده گان مواجهه شد…