- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ لت و کوب یک بانوی پنجشیری در داخل ریاست پاسپورت طالبان

آریانانیوز: روایت و شکایت بانوی پنجشیری: در داخل ریاست پاسپورت، طالبان مرا با سیلی و با تفنگ زدند؛ امروز سر من دست انداختند، فردا سر زن شما دست می‌اندازند…