- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ فیرهای شادیانه در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان

آریانانیوز: گفته می‌شود که این‌ها باشنده‌گان ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان اند و دلیل این همه تیراندازی استقبال از آشتی و صلح میان دو قوم است که مردم منطقه از این اقدام چنین استقبال نمودند…

فیرهای هوایی رسم سنتی است که پس از پیروزی‌ها یا در محافل شادیانه، صورت می‌گیرد.

اما این فیرهای هوایی از گذشته تاکنون علاوه بر برهم زدن آسایش روانی مردم، تلفات جانی و خسارات مالی نیز برجای گذاشته است.

وزارت امور داخله کشور همواره خواستار توقف فیرهای هوایی شده، اما این کار هنوز توقف نیافته است.