- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ برخورد غیر انسانی طالبان با کودکان فقیر

آریانانیوز: جنگجویان گروه طالبان شمار زیادی از مردم فقیر بشمول کودکان را جمع کرده و بعد لباسهای شانرا در بدن شان پاره می کند…