- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ غصب ساحات سبز کابل توسط افراد وابسته به طالبان

آریانانیوز: اشغال کابل تاهنوز یکماه نشده اما گروه طالبان و افراد وابسته به آنها ساحات سبز کابل را خط اندازی نمودند و در حال غصب استند…