12 سنبله 1396 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ گفته های عطا محمد نور بر ضد گلبدین حکمتیار

در این ویدیو عطا محمد نور صحبت های جنجالی خود را بر ضد گلبدین حکمتیار ادامه داده و حکمتیار را به همکاری و هم پیمان شدن با داعش و کشتار شیعیان کشور متهم می کند.

همرسانی کنید!