ویدیو/ سرنوشت تلخ عبدالحمید خراسانی پس از خیانت به مردم پنجشیر

آریانا نیوز: عبدالحمید خراسانی که زمانی خود را فدایی رهبر حکومت سرپرست معرفی می کرد روزگار تلخی را پشت سر می گذراند؛ نه جایگاه و مقامی دارد و نه آبرویی…

عبدالحمید خراسانی پس از سقوط حکومت پیشین به حیث والی پنجشیر تعین شد و جنگ نابرابری را با مقاومتگران و مردم بی دفاع پنجشیر را آغاز کرد.

 

 

 

 

همرسانی کنید!
  1. سهراب تنها :

    الله می فرماید میکه کسی که از ظالم حمایت می کند روزی خواهد امد که امو ظالم بالای تو مسلت خواهد شد با احترام