- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ دیدگاه یک عالم دینی درباره تجاوزات گروه طالبان

آریانانیوز: این عالم دینی می گوید: طالبان به هیچ یک از آموزه های دین باورمند نیستند…