- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ طيارات A29 قوای هوايی افغانستان

آریانانیوز: توانمندی فرزندان شجاع وطن از استفاده از طیارات نظامی علیه دشمنان وطن…