- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ سخنان رییس جمهور غنی در جمع بزرگان سادات

آریانانیوز: رییس جمهور غنی در جمع بزرگان سادات گفت: سادات به زودی در طی یک فرمان تقنینی به حیث یک قوم در تذکره الکترونیکی درج می‌شود…

کارشناسان معتقدند که از فردا جنجال جدیدی در میان مردم هزاره آغاز می‌شود که تبعات تلخ و بحران‌سازی در پی خواهد داشت.

این موضوع یک حاتم بخشی کریمانه از سوی اشرف غنی نیست؛ بلکه تاکتیک خوبی برای تکه و پاره کردن اقلیتهاست تا پایه های حکومت خود را محکم کند.

اشرف غنی با این کار دو نشان را با یک تیر زد، اولا جامعه نیم‌بند هزاره را رسما دو تکه کرد و دوما در آستانه انتخابات دل سادات را بدست آورد تا در انتخابات رای شان را با خود داشته باشد.

برخی کارشناسان می گویند: کاری که اشرف غنی با جامعه هزاره می‌کند، عینا همان کاری است که عبدالرحمان کرد. او کُشت، این هم می‌کُشد، اما به شکل دیگری!

بعدها در تاریخ می‌نویسند: یکبار عبدالرحمان ۶۲ فیصد مردم هزاره را قتل عام کرد و بار دیگر اشرف غنی توانست بدون جنگ و خونریزی هزاره‌ها را تار و مار کند.

آندسته از هزاره‌هایی که خوشحالند و به سادات با نیش و کنایه تبریک می‌گویند هم سخت در اشتباهند؛ چرا که بزودی تبعات این نفاق را خواهند دید.

و آنعده از ساداتی که بر طبل شادی می‌کوبند هم دچار اشتباه بزرگی استند، چرا که در این مساله بیشترین آسیب متوجه آنهاست. تجربه ثابت کرده که اشرف غنی شریک خوبی برای اقلیتها نبوده و نیست. با ازبکها و تاجیکها چه کرد؟ با سیکها چه کرد؟ و حالا با سادات چه می‌کند؟

هزاره و سید در طول تاریخ از هم جدا نبوده اند

هزاره و سید در طول تاریخ از هم جدا نبوده، مذهبشان یکی است، فرهنگشان یکی است، گویششان یکی است و همه چیزشان یکی است، حالا چطور ممکن است دوتا شوند؟

این دوتا شدن حس خانه شریکی و خون شریکی و مذهب شریکی و همه چیز را تحت الشعاع قرار می‌دهد و احساس بیگانگی و دور بودن را دامن می‌زند.

این دوتاشدن نتیجه نفاقی است که تخمش را عبدالرحمان کاشت، برخی خودیها(سیدوهزاره) با دامن زدن به مسایل نژادی و قومی آبیاری اش کردند و اشرف غنی میوه‌اش را چید.

چه کسی از این جدایی نفع می‌برد؟ سادات؟ هزاره؟ یااشرف غنی ؟