- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ روزه خواری عساکر جنرال دوستم

فلم عساکر جنرال دوستم که در حال روزه خواری و خوش گذرانی می باشند.