- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ رمضانی گفتن در شهر هرات

در این فلم شما با رمضانی گفتن در شهر هرات آشنا می شوید.